Quản lý khách hàng

Công ty Nét Việt cần bổ sung đội ngũ quản lý khách hàng tại Hàn Quốc Công việc của một quản lý khách hàng Gặp và thảo luận với các công ty đối tác về các dự án đang tiến hành (thuộc mảng nhân lực) trên toàn Hàn Quốc Dịch…

read more