Quản lý khách hàng

Công ty Nét Việt cần bổ sung đội ngũ quản lý khách hàng tại Hàn Quốc Công việc của một quản lý khách hàng Gặp và thảo luận với các công ty đối tác về các dự án đang tiến hành (thuộc mảng nhân lực) trên toàn Hàn Quốc Dịch…

đọc thêm

Cộng tác viên content marketing cho hanquoc.kr

Giới thiệu Công ty Nét Việt cần bổ sung đội ngũ cộng tác viên cho cổng thông tin tổng hợp dành cho người Việt Hàn Quốc (https://hanquoc.kr) Công việc của một cộng tác viên Viết bài cho cổng thông tin về Hàn Quốc Post bài lên các phương tiện mạng…

đọc thêm