Đây là một dự án cộng đồng nhằm mục đích giúp các bạn sinh viên Việt Nam có được những kỹ năng mà các công ty tại Hàn Quốc cần nhiều nhất.

Mục tiêu

Nắm bắt kỹ năng lập trình app Android
Nắm bắt kỹ năng làm web backend với NodeJS
Nắm bắt kỹ năng làm web front với VueJS

Quy trình tham gia chương trình Vietnam Software Internship Project

Đăng ký tham gia

Lựa chọn dự án

Các bạn có thể chọn 1 trong 3 track ở trên

Lựa chọn vai trò

Các bạn lựa chọn vai trò mà mình thích đảm nhiệm trong dự án. Khuyến khích các bạn nên chọn vai trò mình muốn phát triển nhất

Tiến hành dự án

Dành thời gian để hoàn thành dự án. Tuy dự án của bạn sẽ không có deadline nhưng bạn sẽ tự đánh giá được khả năng làm dự án của mình

Đóng gói và kinh doanh sản phẩm

Hướng dẫn bạn cách thương mại hoá sản phẩm đã làm

Trình bày sản phẩm

Giúp các bạn trình bày sản phẩm trước khách hàng: nhà tuyển dụng, người dùng, khách hàng tiềm năng

Profile thành viên Vietnam Software Internship Project

Sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất

Đăng ký tham gia chương trình Vietnam Software Internship Project