VIXPERT là gì

VIXPERT là hệ thống tuyển dụng lao động E-7 từ Việt Nam tại Hàn Quốc

Ngành nghề

Lao động từ VN

  • điện
  • điện tử
  • tự động
  • đóng tàu
  • Cơ khí
  • Ô tô
  • Điện lạnh
  • Nhựa
  • Nấu ăn

Quy trình tuyển dụng và cấp visa

Đăng ký